ఇంట్లో ఉపయోగించే టాప్ 10 నెట్‌వర్కింగ్ పరికరాలు

హోమ్ నెట్‌వర్క్‌లలో సాధారణంగా ఉపయోగించే టాప్ 10 నెట్‌వర్కింగ్ పరికరాలు (networking devices), ప్రతిదానికి వివరణలు ఇక్కడ ఉన్నాయి: